Хидроизолация

Хидроизолацията е процесът на предотвратяване на проникването на вода или влага в материали или конструкции, които могат да бъдат повредени от тях. Тя се използва широко в строителството за защита на сградите, покривите, подовете, стените и други от влага и влажност. Хидроизолационните материали могат да бъдат различни в зависимост от приложението и могат да включват различни видове мембрани, покрития, бетонни добавки, силикони и други. Основната цел на хидроизолацията е да предотврати проникването на вода в конструкцията и да я защити от разрушаване и деградация.

Материали за хидроизолация

Хидроизолационните материали могат да бъдат различни в зависимост от конкретното приложение и условията на обекта. Някои от най-често използваните материали за хидроизолация са:

  1. Битумни мембрани – те са едни от най-използваните материали за хидроизолация на плоски покриви и тераси.

  2. Полиуретанови мембрани – тези материали са подходящи за хидроизолация на плоски покриви, тераси, басейни, фуги в керамични плочки и други.

  3. PVC мембрани – те са особено подходящи за хидроизолация на плоски покриви и тераси, а също така могат да се използват и за хидроизолация на басейни.

  4. Гумени мембрани – те са подходящи за хидроизолация на плоски покриви, тераси и басейни.

  5. Хидроизолационни бои – те са лесни за нанасяне и могат да се използват за хидроизолация на вътрешни стени, както и за защита на фасади.

  6. Хидроизолационни ленти и мрежи – те са подходящи за употреба в съчетание с други хидроизолационни материали или за запушване на фуги и малки пукнатини..