Хидроизолация на плосък покрив

Хидроизолация на плосък покрив

Един от най-често използваните материали за хидроизолация на плоски покриви е битумната мембрана. Това е вид хидроизолационен материал, който се състои от гъвкав полимерен филц, на който е нанесен битумен покривен слой. Битумната мембрана може да бъде еднопластова или многопластова.

Освен воалит, съществуват и други видове битумни мембрани, като APP (атактиран полипропилен) мембрани, SBS (стирен-бутадиен-стирен) мембрани и други. В зависимост от конкретните условия и изисквания за хидроизолация, може да се избере подходящият вид битумна мембрана.

Важно е да се отбележи, че при хидроизолация на плоски покриви, освен правилният избор на материали, е важно да се осигури правилното полагане и залепване на мембраната, както и изборът на подходяща методология за монтаж, което може да се осъществи от професионален строителен екип.

Най-често за залепване на битумните мембрани се използват газови горелки, които разтварят битума и го правят лепкав, за да може мембраната да се залепи здраво към повърхността. Това позволява да се формира здрава и непропусклива хидроизолационна система, която ще защитава от влага и вода. При залепването с газова горелка е важно да се спазват всички мерки за безопасност и да се използва подходящо оборудване.

Фирма "Анка 2004"